Naslov delavnice: Kirurški posegi ter pre-, med in po-operativna nega na miših in podganah.

Datum delavnice: 13. november 2017 od 16:00 – 19:00 ure.

Kraj izvedbe delavnice: Predavalnica na Onkološkem inštitutu, stavba C.

GRADIVO:.

Izbrane kirurške tehnike pri miših v raziskavah avtor: Duško Lainšček

Operativna nega miši pri embriotransferju in vazektomiji avtor: Katja Skulj

Kirurški posegi v onkoloških predkliničnih raziskavah avtor: Simona Kranjc

Kirurški posegi in operativna oskrba hemiparkinsonskega modela avtor: Kaja Kolmančič

Naslov delavnice: Mikrobiološki in prehranski standardi laboratorijskih glodavcev.

Datum delavnice: 25. januarja 2017 od 15:00 ure dalje

Kraj izvedbe delavnice: Medicinska fakulteta, Korytkova 2, srednja predavalnica

PROGRAM DELAVNICE:.
15:00

Focus on Health Monitoring in the modern Animal Facility
Predavatelj: Jelle Willems

16:30

Standardized diets in breeding and maintenance
Predavatelj: Jörg Schumacher

18:00

Skupščina Slovenskega društva za laboratorijske živali
za člane društva SDLŽ

Glavni sponzor