Vabimo vas, da se udeležite predavanja z naslovom Nacionalna zakonodaja: pogoji usposobljenosti osebja, ki dela z živalmi, ki ga organizira Slovensko društvo za laboratorijske živali (SDLŽ).

Naslov delavnice: Nacionalna zakonodaja: pogoji usposobljenosti osebja, ki dela z živalmi.

Datum delavnice: 21.04.2021 s pričetkom ob 15:00 uri

Predavanje bo potekalo preko spleta.

Vse zainteresirane prosimo, da se prijavite na delavnico do 19. aprila 2021.

VABILO:

Vabilo na delavnico

GRADIVO:

Perše M. - Usposobljenost osebja, ki dela z živalmi

Spoštovani,

V začetku letošnjega leta smo vam sporočili, da se v juniju 2021 izteče mandat vsem izvoljenim v organe društva. Na vas smo se obrnili in vas spodbudili, da se aktivno vključite v delo društva in kandidirate v posamezne organe, kjer se pač vidite, da bi lahko največ doprinesli k delovanju društva. Zahvaljujemo se vsem, ki ste se opogumili in nam poslali svojo kandidaturo. Naj na tem mestu še poudarimo, da so vse funkcije častne in delo prostovoljno.

Sedaj se obračamo na vas in vas vljudno vabimo, da se v čim večjem številu udeležite Skupščine Slovenskega društva za laboratorijske živali.

Datum skupščine: 02.06.2021 s pričetkom ob 15:00 uri preko spletne povezave.

Predlagan dnevni red:

1. Izvolitev delovnega predsedstva in volilne komisije

2. Članstvo in plačevanje članarine

3. Volitve v organe društva

4. Razno

VABILO:

Vabilo na skupščino

Spoštovani,

FELASA in AFSTAL vabita na 15. kongres FELASA, 13.-16. junija 2022 (Marseillle, Francija), katerega tematika bo »KOMUNIKACIJA«:

- komunikacija med ljudmi

- komunikacija med živalmi

- komunikacija med ljudmi in živalmi

POVEZAVA:

Povezava na kongres FELASA

Vljudno vas vabimo, da se v čim večjem številu udeležite Skupščine Slovenskega društva za laboratorijske živali.

Skupščina bo potekala v torek, 23. marca 2021 po končani delavnici, predvidoma ob 16:00 na daljavo preko Webex povezave, ki jo bomo posredovali dan pred predvidenim dogodkom.

Predlagan dnevni red skupščine je:

  1. Izvolitev delovnega predsedstva
  2. Finančno poročilo in letno poročilo o delu društva za leto 2020
  3. Sprememba Statuta
  4. Članarina za leto 2021-2022
  5. Načrt aktivnosti društva za leto 2021 in 2022 (društvo v javnem interesu)
  6. Članstvo v ICLAS
  7. Razpis natečaja za nagrado za transparentnost objav raziskav na živalih
  8. Razno

Se veselimo srečanja z vami!

VABILO:

Vabilo na skupščino

Vabimo vas, da se udeležite predavanja z naslovom Applying aseptic conditions in rodent surgeries-yes we can!, ki ga organizira Slovensko društvo za laboratorijske živali (SDLŽ).

Naslov delavnice: Applying aseptic conditions in rodent surgeries-yes we can!.

Predavatelj: dr. Delphine Bouard

Gre za edinstveno predavanje, ki s pomočjo slik in video materiala prikaže, kaj pomeni aseptično delo pri glodavcih. Poda tudi zelo veliko praktičnih nasvetov, ki so zelo uporabni in dragoceni, saj imamo redko kdaj priložnost to videti tako nazorno in praktično uporabno. Zelo priporočamo.

Datum delavnice: 04.06.2021 s pričetkom ob 15:00 uri in zaključkom ob 16:00 uri

Predavanje bo potekalo preko spleta.

Vse zainteresirane prosimo, da se prijavite na delavnico do 01. junija 2021.

VABILO:

Vabilo na delavnico

GRADIVO:

Gradivo

Vabimo vas, da se udeležite predavanja z naslovom Implementacija izboljšav v oskrbi in postopkih – primeri praks pri laboratorijskih glodavcih, ki ga organizira Slovensko društvo za laboratorijske živali (SDLŽ).

Naslov delavnice: Implementacija izboljšav v oskrbi in postopkih – primeri praks pri laboratorijskih glodavcih.

Datum delavnice: 23.03.2021 ob 15:00 uri

Predavanje bo potekalo preko spleta.

Vse zainteresirane prosimo, da se prijavite na delavnico do 22.marca.

Sočasno vas obveščamo, da bo po delavnici potekala redna letna skupščina (občni zbor) društva.

VABILO:

Vabilo na delavnico

GRADIVO:

Perše M. - Implementacija izboljšav pri oskrbi in poskusih

Naslov delavnice: Vpliv genetskih dejavnikov na rezultate poskusov na živalih.

Datum delavnice: 26.11.2020 ob 14.00 uri in zaključkom ob 15 uri

Predavanje bo potekalo preko spleta.

Lokacija: Veterinarska fakulteta, Cesta v Mestni log, Ljubljana, klinična predavalnica

VSEBINA:

Predavatelj prof. dr. Simon Horvat, ki je strokovnjak s tega področja, bo na preprost način predstavil na katere genetske dejavnike moramo biti pozorni ter katere so najpogostejše napake, ki prispevajo k slabi/ne- ponovljivosti raziskav na živalih. Sočasno bo predstavil tudi rešitve za izboljšanje kakovosti raziskav na tem področju.

Vse zainteresirane prosimo, da se prijavite na delavnico do 20. novembra. Prijavo posredujete na e-naslov naveden v vabilu. Prosimo, da poleg prijave navedete ali želite prejeti certifikat.

Sočasno vas obveščamo, da smo na Izvršnem odboru SDLŽ sprejeli sklep, da zaradi razmer s koronavirusom članarine v letu 2020 v SDLŽ ne bo. Tisti, ki ste članarino za leto 2020 že poravnali, se vam bo znesek priznal kot plačana članarina za leto 2021. Predavanje, ki bo potekalo preko spleta, je tako brezplačno za vse, ki ste v letu 2019 poravnali članarino.

VABILO:

Vabilo na delavnico

GRADIVO:

Genetska standardizacija živali, Prof. dr. Simon Horvat

Najprej naj se vam zahvalimo za prijavo na delavnico, ki smo jo imeli namen organizirati 24. marca 2020, vendar pa glede na trenutne razmere s koronavirusom, vas obveščamo, da smo se v skladu s priporočili Univerze in stroke odločili, da bomo delavnico Vpliv mikrobioloških dejavnikov na rezultate poskusov na živalih prestavili in jo raje organizirali v času, ko se bodo razmere s koronavirusom umirile. O datumu delavnice vas bomo pravočasno obvestili.  Za razumevanje se vam zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.

Naslov delavnice: Vpliv mikrobioloških dejavnikov na rezultate poskusov na živalih.

Datum delavnice: 24.03.2020 ob 16:00 uri

Lokacija: Veliki klinični predavalnici Veterinarske fakultete, Cesta v Mestni log 47, Ljubljana

 

Vabimo vas, da se udeležite delavnice z naslovom Vpliv mikrobioloških dejavnikov na rezultate poskusov na živalih, ki ga organizira Slovensko društvo za laboratorijske živali (SDLŽ). Gre za enega od sklopov delavnic, ki je nadaljevanje uvodne delavnice Dejavniki, ki vplivajo na ponovljivost znanstvenih raziskav na živalih, ki je potekala v novembru 2019.

 

VABILO:

Vabilo na delavnico

V vsakdanjem življenju se ni mogoče izogniti uporabi rezultatov raziskav na živalih. Z uporabo laboratorijskih živali smo spoznali človeško biologijo in dobili znanje o anatomiji, osnovnih fizioloških procesih v organizmu in vzrokih za bolezni. Živali imajo pomembno vlogo pri raziskavah, ki dajejo upanje obolelim za rakom, demenco ali drugimi boleznimi, ki jih še ne znamo dovolj dobro zdraviti.

Število laboratorijskih živali danes omejujemo in strogo nadzorujemo, vendar vsa zdravila in nove metode diagnosticiranja.

Datum predvajanja: 9. jan. 2020

Povezava - arhiv prispevka

Naslov delavnice: Beleženje in klasifikacija dejanske težavnosti poskusov.

Datum delavnice: 03.07.2019 ob 16:30 uri

Lokacija: UVHVVR, Uprava, Dunajska 22, Ljubljana

VSEBINA:

Beleženje in klasifikacija dejanske težavnosti poskusov je postala vsakdanja praksa dela s poskusnimi živalmi. Čeprav smo v preteklosti že organizirali nekaj dogodkov na temo klasifikacije težavnosti, določanje dejanske težavnosti v praksi ni enostavno in je pogosto polno izzivov. Zato v SDLŽ skupaj z UVHVVR organiziramo delavnico, kjer bo predstavljen pomen ocenjevanja dejanske težavnosti, predstavljeni bodo konkretni primeri določanja pri izpostavljenih perečih poskusih, vključno s primeri ocenjevanja težavnosti pri transgenih linijah. Nato bo sledilo predavanje, kjer bodo poleg obrazne mimike predstavljeni tudi drugi telesni znaki pri miših in podganah, ki jih je potrebno vključiti v ocenjevanje počutja živali.

Omogočena bo tudi javna razprava glede izzivov in morebitnih težav v praksi.

PROGRAM DELAVNICE:

16:30

Otvoritev
uvodni pozdrav predstavitev namena delavnice

16:35

Zakonodajni okvir in pomen ocenjevanja dejanske težavnosti
Predavateljica: Tina Arič

16:55

Izbrani primeri prikaza določanja težavnosti poskusov
Predavatelja: Tatjana Pirman in Duško Lainšček

18:00

Znaki ocenjevanja počutja pri miših in podganah
Predavateljica: Martina Perše

Nominacije:

Obveščamo vas, da smo prejeli tri nominacije za nagrado za 3R dosežke na področju raziskav na živalih. Vsem, ki ste sodelovali pri nominacijah se vam iskreno zahvaljujemo za vaš trud pri delu z živalmi kot tudi za vaše sodelovanje.

Nagrada:

Obveščamo vas, da je bila nagrada podeljena razvoju nove metode pridobivanja kostnega mozga pri miših, ki posledično prispeva k zmanjšani uporabi miši (50%) za ta namen.

Raziskava je bila izvedena na Zavodu RS za transfuzijsko medicino v okviru doktorske naloge Katerine Jazbec pod mentorstvom prof. dr. Primoža Rožmana (raziskovalni program: Človeške matične celice - napredno zdravljenje s celicami III).

 

Čestitamo.