Naslov delavnice: Kirurški posegi ter pre-, med in po-operativna nega na miših in podganah.

Datum delavnice: 13. november 2017 od 16:00 – 19:00 ure.

Kraj izvedbe delavnice: Predavalnica na Onkološkem inštitutu, stavba C.

GRADIVO:.

Izbrane kirurške tehnike pri miših v raziskavah avtor: Duško Lainšček

Operativna nega miši pri embriotransferju in vazektomiji avtor: Katja Skulj

Kirurški posegi v onkoloških predkliničnih raziskavah avtor: Simona Kranjc

Kirurški posegi in operativna oskrba hemiparkinsonskega modela avtor: Kaja Kolmančič

Naslov delavnice: Mikrobiološki in prehranski standardi laboratorijskih glodavcev.

Datum delavnice: 25. januarja 2017 od 15:00 ure dalje

Kraj izvedbe delavnice: Medicinska fakulteta, Korytkova 2, srednja predavalnica

PROGRAM DELAVNICE:.
15:00

Focus on Health Monitoring in the modern Animal Facility
Predavatelj: Jelle Willems

16:30

Standardized diets in breeding and maintenance
Predavatelj: Jörg Schumacher

18:00

Skupščina Slovenskega društva za laboratorijske živali
za člane društva SDLŽ

Naslov delavnice: Anatomija in patohistologija laboratorijskih miši.

Datum delavnice: 05. oktobra 2016 od 15:00 ure dalje

Kraj izvedbe delavnice: ORL klinika, predavalnica (20 m oddaljena od Onkološkega inštituta, kjer je bila prvotna lokacija)

PROGRAM DELAVNICE:.
15:00

Miš pod drobnogledom – znano in manj znano o anatomiji
Predavateljica: Malan ŠTRBENC

15:45

Fiziološke značilnosti laboratorijskih miši
Predavatelj: Robert FRANGEŽ

16:30

Mikroskopska analiza tkiv laboratorijskih miši
Predavatelj: Andrej CÖR

17:15

Klinična diagnostika pri podganah, gerbilih in miših – klinični primeri
Predavatelj: Joško RAČNIK

Opis delavnice:
Večina raziskovalcev v slovenskih laboratorijih se pri svojem delu srečuje z laboratorijskimi mišmi, na katerih izvajajo najrazličnejše postopke. Kljub temu, da se v okviru tečaja za delo z poskusnimi živalmi seznanijo tudi z anatomijo in fiziologijo miši, pa se je izkazalo, da obstaja zanimanje in potreba po dodatnem izobraževanju na tem področju.
Zato smo se v okviru Društva za laboratorijske živali odločili, da organiziramo delavnico na to aktualno temo in povabimo predavatelje, ki so eksperti vsak na svojem področju. Predavanja bodo posvečena predvsem tistim organiskim sistemom, ki lahko ključno vplivajo oz. imajo pomembno vlogo pri izvajanju postopkov, kot npr. dihalni in krvožilni sistem, čutila in nevrofiziološki odziv. Poleg tega pa bodo predstavljeni glodalci tudi z vidika kliničnega pacienta in njihove najpogostejše bolezni.

Naslov delavnice: Humane končne točke pri znanstveno raziskovalnem delu na živalih.

Datum delavnice: 03. marec 2015

Kraj izvedbe delavnice: Medicinska fakulteta

PROGRAM DELAVNICE:.
 

a. program (program delavnice marec 2015)

 

 

b. gradivo (Zakonodajni okvir; Osnovna izhodišča; Primeri določanja; Primeri izvajanja

 

Naslov delavnice: Delo z gensko spremenjenimi živalmi.

Datum delavnice: 02. junij 2016 od 15:15 ure dalje

Kraj izvedbe delavnice: MFUL - lesena predavalnica (Lesena črna stavba ob MEC, Zaloška 4)

PROGRAM DELAVNICE:.
15:15

OTVORITEV
uvodni pozdrav predstavitev namena delavnice

15:20

Zakonodajni okvir dela z GS živalmi (MOP)
Predavateljica: Ruth Rupreht

15:45

Zakonodajni okvir dela z GS živalmi (UVHVVR)
Predavateljica: Tina Arič

16:00

Praktični primer dela z GS živalmi
Predavateljica: Tatjana Pirman

16:15

Welfare assessment – ocena vpliva genotipa na fenotip
Predavateljica: Manica Černe

16:30

Delo z GS živalmi in odprta vprašanja, za katere se pripravljajo priporočila
Predavateljica: Martina Perše

16:45 - 17:00

Odmor

17:00

OKROGLA MIZA: Odprta vprašanja pri delu z GS živalmi
Moderator: Tatjana Pirman in Martina Perše