Naslov delavnice: Delo z gensko spremenjenimi živalmi.

Datum delavnice: 02. junij 2016 od 15:15 ure dalje

Kraj izvedbe delavnice: MFUL - lesena predavalnica (Lesena črna stavba ob MEC, Zaloška 4)

PROGRAM DELAVNICE:.
15:15

OTVORITEV
uvodni pozdrav predstavitev namena delavnice

15:20

Zakonodajni okvir dela z GS živalmi (MOP)
Predavateljica: Ruth Rupreht

15:45

Zakonodajni okvir dela z GS živalmi (UVHVVR)
Predavateljica: Tina Arič

16:00

Praktični primer dela z GS živalmi
Predavateljica: Tatjana Pirman

16:15

Welfare assessment – ocena vpliva genotipa na fenotip
Predavateljica: Manica Černe

16:30

Delo z GS živalmi in odprta vprašanja, za katere se pripravljajo priporočila
Predavateljica: Martina Perše

16:45 - 17:00

Odmor

17:00

OKROGLA MIZA: Odprta vprašanja pri delu z GS živalmi
Moderator: Tatjana Pirman in Martina Perše

icon pdf