Naslov delavnice: Mikrobiološki in prehranski standardi laboratorijskih glodavcev.

Datum delavnice: 25. januarja 2017 od 15:00 ure dalje

Kraj izvedbe delavnice: Medicinska fakulteta, Korytkova 2, srednja predavalnica

PROGRAM DELAVNICE:.
15:00

Focus on Health Monitoring in the modern Animal Facility
Predavatelj: Jelle Willems

16:30

Standardized diets in breeding and maintenance
Predavatelj: Jörg Schumacher

18:00

Skupščina Slovenskega društva za laboratorijske živali
za člane društva SDLŽ

icon pdf icon pdf