Najprej naj se vam zahvalimo za prijavo na delavnico, ki smo jo imeli namen organizirati 24. marca 2020, vendar pa glede na trenutne razmere s koronavirusom, vas obveščamo, da smo se v skladu s priporočili Univerze in stroke odločili, da bomo delavnico Vpliv mikrobioloških dejavnikov na rezultate poskusov na živalih prestavili in jo raje organizirali v času, ko se bodo razmere s koronavirusom umirile. O datumu delavnice vas bomo pravočasno obvestili.  Za razumevanje se vam zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.

Naslov delavnice: Vpliv mikrobioloških dejavnikov na rezultate poskusov na živalih.

Datum delavnice: 24.03.2020 ob 16:00 uri

Lokacija: Veliki klinični predavalnici Veterinarske fakultete, Cesta v Mestni log 47, Ljubljana

 

Vabimo vas, da se udeležite delavnice z naslovom Vpliv mikrobioloških dejavnikov na rezultate poskusov na živalih, ki ga organizira Slovensko društvo za laboratorijske živali (SDLŽ). Gre za enega od sklopov delavnic, ki je nadaljevanje uvodne delavnice Dejavniki, ki vplivajo na ponovljivost znanstvenih raziskav na živalih, ki je potekala v novembru 2019.

 

VABILO:

Vabilo na delavnico

V vsakdanjem življenju se ni mogoče izogniti uporabi rezultatov raziskav na živalih. Z uporabo laboratorijskih živali smo spoznali človeško biologijo in dobili znanje o anatomiji, osnovnih fizioloških procesih v organizmu in vzrokih za bolezni. Živali imajo pomembno vlogo pri raziskavah, ki dajejo upanje obolelim za rakom, demenco ali drugimi boleznimi, ki jih še ne znamo dovolj dobro zdraviti.

Število laboratorijskih živali danes omejujemo in strogo nadzorujemo, vendar vsa zdravila in nove metode diagnosticiranja.

Datum predvajanja: 9. jan. 2020

Povezava - arhiv prispevka

Nominacije:

Obveščamo vas, da smo prejeli tri nominacije za nagrado za 3R dosežke na področju raziskav na živalih. Vsem, ki ste sodelovali pri nominacijah se vam iskreno zahvaljujemo za vaš trud pri delu z živalmi kot tudi za vaše sodelovanje.

Nagrada:

Obveščamo vas, da je bila nagrada podeljena razvoju nove metode pridobivanja kostnega mozga pri miših, ki posledično prispeva k zmanjšani uporabi miši (50%) za ta namen.

Raziskava je bila izvedena na Zavodu RS za transfuzijsko medicino v okviru doktorske naloge Katerine Jazbec pod mentorstvom prof. dr. Primoža Rožmana (raziskovalni program: Človeške matične celice - napredno zdravljenje s celicami III).

 

Čestitamo.

Naslov delavnice: Beleženje in klasifikacija dejanske težavnosti poskusov.

Datum delavnice: 03.07.2019 ob 16:30 uri

Lokacija: UVHVVR, Uprava, Dunajska 22, Ljubljana

VSEBINA:

Beleženje in klasifikacija dejanske težavnosti poskusov je postala vsakdanja praksa dela s poskusnimi živalmi. Čeprav smo v preteklosti že organizirali nekaj dogodkov na temo klasifikacije težavnosti, določanje dejanske težavnosti v praksi ni enostavno in je pogosto polno izzivov. Zato v SDLŽ skupaj z UVHVVR organiziramo delavnico, kjer bo predstavljen pomen ocenjevanja dejanske težavnosti, predstavljeni bodo konkretni primeri določanja pri izpostavljenih perečih poskusih, vključno s primeri ocenjevanja težavnosti pri transgenih linijah. Nato bo sledilo predavanje, kjer bodo poleg obrazne mimike predstavljeni tudi drugi telesni znaki pri miših in podganah, ki jih je potrebno vključiti v ocenjevanje počutja živali.

Omogočena bo tudi javna razprava glede izzivov in morebitnih težav v praksi.

PROGRAM DELAVNICE:

16:30

Otvoritev
uvodni pozdrav predstavitev namena delavnice

16:35

Zakonodajni okvir in pomen ocenjevanja dejanske težavnosti
Predavateljica: Tina Arič

16:55

Izbrani primeri prikaza določanja težavnosti poskusov
Predavatelja: Tatjana Pirman in Duško Lainšček

18:00

Znaki ocenjevanja počutja pri miših in podganah
Predavateljica: Martina Perše

Naslov delavnice: Dejavniki, ki vplivajo na ponovljivost znanstvenih raziskav na živalih.

Datum delavnice: 28.11.2019 od 16:00 do 18:00

Lokacija: Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, Cesta v Mestni log 47, Velika klinična predavalnica

VSEBINA:

Temeljno načelo odgovornega in verodostojnega znanstveno-raziskovalnega dela je, da so rezultati raziskav ponovljivi, neodvisno od časa in prostora. Na ta način je omogočen napredek pri odkrivanju molekularnih mehanizmov bolezenskih stanj kot tudi napredek pri razvoju novih strategij zdravljenja. Pred desetletjem so nekateri znanstveniki začeli opozarjati, da število neponovljivih raziskav narašča. Po nekaterih podatkih je ponovljivih le 11-30% objavljenih raziskav. Slednje predstavlja ne le veliko finančno breme, pač pa tudi resno skrb za napredek pri razvoju novih strategij zdravljenja. Zato je povsem razumljivo, da je verodostojnost oz. zanesljivost objavljenih znanstvenih raziskav postala osrednja tema znanstvene srenje.

PROGRAM DELAVNICE:

16:00

Otvoritev
uvodni pozdrav predstavitev namena delavnice

16:05

Dejavniki, ki vplivajo na ponovljivost znanstvenih raziskav na živalih
Predavateljica: Martina Perše

17:20

Transparentnost raziskav – predstavitev rezultatov analize
Predavateljica: Ana Unkovič

17:40

Ponovljivost znanstvenih raziskav na živalih in njihova translacija v klinično prakso skozi oči klinika – praktični prikaz primera
Predavateljica: Željka Večerić-Haler

18:00 Razprava

 

VABILO:

Vabilo na delavnico

Naslov delavnice: Nove metode rokovanja z laboratorijskimi mišmi.

Datum delavnice: 17.06.2019 od 14:00 dalje

Lokacija: Veterinarska fakulteta, Cesta v Mestni log, Ljubljana, klinična predavalnica

VSEBINA:

Rokovanje, prestavljanje miši iz kletke v kletko, manipulacija predstavlja stres za miši. Stres pa (lahko) vpliva tudi na ostale dejavnike in rezultate poskusov, ki jih izvajamo na živalih.

Na strokovnjake za dobrobit živali na posamezni organizaciji apeliramo, da spodbudijo oskrbovalce živali v organizaciji, da se udeležijo delavnice.

PROGRAM DELAVNICE:

14:00

OTVORITEV
uvodni pozdrav, predstavitev namena delavnice

14:10

Čas za spremembe? Namen in pomen novih metod rokovanja – odprta dlan in tunel
Predavateljica: Katja Skulj

14:55

Nove metode rokovanja – predstavitev rezultatov študij
Predavateljica: Tatjana Pirman

15:40

Diskusija

 

DOKUMENTI:

Vabilo na delavnico

GRADIVO:

Čas za spremembe? Namen in pomen novih metod rokovanja, Predavateljica: Katja Skulj

Nove metode rokovanja – predstavitev rezultatov študij, Predavateljica: Tatjana Pirman

Naslov delavnice: Beleženje in klasifikacija dejanske težavnosti.

Datum delavnice: 26.03.2019 od 15:30 do 19:00

Lokacija: Predavalnica Veterinarske fakultete v Mestnem logu

VSEBINA:

Beleženje in klasifikacija dejanske težavnosti poskusov je postala vsakdanja praksa dela s poskusnimi živalmi. Čeprav smo v preteklosti že organizirali nekaj dogodkov na temo klasifikacije težavnosti, določanje dejanske težavnosti v praksi ni enostavno in je pogosto polno izzivov. Zato v SDLŽ skupaj z UVHVVR organiziramo delavnico, kjer bo predstavljen pomen ocenjevanja dejanske težavnosti, predstavljeni bodo konkretni primeri določanja pri izpostavljenih perečih poskusih, vključno s primeri ocenjevanja težavnosti pri transgenih linijah. Nato bo sledilo predavanje, kjer bodo poleg obrazne mimike predstavljeni tudi drugi telesni znaki pri miših in podganah, ki jih je potrebno vključiti v ocenjevanje počutja živali.

Omogočena bo tudi javna razprava glede izzivov in morebitnih težav v praksi.

PROGRAM DELAVNICE:

15:30

Otvoritev
uvodni pozdrav predstavitev namena delavnice

15:35

Zakonodajni okvir in pomen ocenjevanja dejanske težavnosti
Predavateljica: Tina Arič

15:55

Izbrani primeri prikaza določanja težavnosti poskusov
Predavatelja: Tatjana Pirman in Duško Lainšček

17:00

Znaki ocenjevanja počutja pri miših in podganah
Predavateljica: Martina Perše

18:05

Skupščina Slovenskega društva za laboratorijske živali
za člane društva SDLŽ

DOKUMENTI:

Vabilo na delavnico

Naslov delavnice: Proučevanje starostnih procesov na laboratorijskih glodavcih.

Datum delavnice: 09.03.2018 od 15:30 do 19:00

Lokacija: Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani - Lesena predavalnica, Zaloška 4, Ljubljana

VSEBINA:

V svetu je vse več raziskav usmerjenih v proučevanje starostnih procesov, ki potekajo najpogosteje na laboratorijskih miškah, manj podganah. Pogosto se pri tem sprašujemo, kdaj je žival primerna, da jo vključimo v raziskavo (pri kateri starosti), ali so fiziološki procesi pri ostarelih živalih kaj drugačni, kakšne so reproduktivne značilnosti ostarelih živali, ali imajo glodavci starostne bolezni, kako ocenjujemo dobrobit ostarelih živali itd. Da bi odgovorili na nekaj tovrstnih vprašanj bomo organizirali delavnico, na kateri bodo najprej predstavljene osnovna znanja o fizioloških procesih pri starajočih oz. ostarelih živali, nato pa bodo predstavljene prakse iz različnih raziskovalnih laboratorijev.

Delavnica je namenjena raziskovalcem, ki delate na področju poskusnih živali (izvajalci, vodje, strokovnjaki za dobrobit živali), in predstavlja možnost kontinuiranega izobraževanja s področja poskusov na živalih.

PROGRAM DELAVNICE:

15:30

Uvodni nagovor

15:35

Ali se moja miš stara?
Predavatelj: Gregor Majdič

16:15

3S: Spermidin, Staranje, Srce
Predavatelj: Simon Sedej

17:15

Presaditev mladih celic kostnega mozga starim nekondicioniranim mišim BALB/c
Predavateljica: Katerina Jazbec

17:35

Različen odziv mladih in starih miši na enkratno aplikacijo ciklofosfamida
Predavateljica: Andreja Erman

18:00

Skupščina Slovenskega društva za laboratorijske živali
za člane društva SDLŽ

DOKUMENTI:

Obvestilo na delavnico 1

Obvestilo na delavnico 2

Naslov delavnice: Kirurški posegi ter pre-, med in po-operativna nega na miših in podganah.

Datum delavnice: 13.11.2017 od 16:00 do 19:00

Lokacija: Predavalnica na Onkološkem inštitutu Ljubljana, stavba C.

VSEBINA:

V uvodnem predavanju bodo predstavljene izkušnje in sodobne smernice pri kirurški oskrbi v klinični praksi (predavatelj bo doc.dr. Joško Račnik; predavanje bo temeljilo na konkretnih primerih v klinični praksi), nato bo sledilo predavanje v katerem bodo predstavljeni izbrani kirurški posegi, ki se izvajajo v raziskavah (predavatelj dr. Duško Lainšček, ki je znanja pridobil v Jackson laboratoriju v ZDA) nato pa bodo sledila 15 minutna predavanja v katerih bodo predstavljene izkušnje in prakse, ki se izvajajo po različnih raziskovalnih inštitucijah v Sloveniji (Medicinska fakulteta UL, Kemijski inštitut, Biotehnična fakulteta UL, Onkološki inštitut Ljubljana). V predstavitvah bodo prikazani postopki, ki so rutinska praksa v posamezni organizaciji. Ker je namen delavnice predstavitev izkušenj in praks po različnih raziskovalnih institucijah v Sloveniji, so predavanja strukturirana po skupnem vzorcu.

PROGRAM DELAVNICE:

16:00

uvodni govor

16:05

Kirurška oskrba majhnih glodalcev- klinični primeri
Predavatelja: Joško Račnik (VF)

16:50

Izbrane kirurške tehnike pri miših v raziskavah
Predavatelj: Duško Lainšček (KI)

17:35

Operativna nega miši pri embriotransferju in vazektomiji
Predavateljica: Katja Skulj (BF)

17:50

Kirurški posegi in operativna oskrba v raziskavah predklinične onkologije
Predavateljica: Simona Kranjc (OI)

18:05

Kirurški posegi in operativna oskrba hemiparkinsonskega modela
Predavateljica: Kaja Kolmančič (MF)

18:20

Diskusija ter končni sklepi

DOKUMENTI:

Obvestilo na delavnico

GRADIVO:

Izbrane kirurške tehnike pri miših v raziskavah avtor: Duško Lainšček

Operativna nega miši pri embriotransferju in vazektomiji avtor: Katja Skulj

Kirurški posegi v onkoloških predkliničnih raziskavah avtor: Simona Kranjc

Kirurški posegi in operativna oskrba hemiparkinsonskega modela avtor: Kaja Kolmančič