Naslov delavnice: Anatomija in patohistologija laboratorijskih miši.

Datum delavnice: 05.10.2016 od 15:00 ure dalje

Lokacija: ORL klinika, predavalnica (20 m oddaljena od Onkološkega inštituta, kjer je bila prvotna lokacija)

VSEBINA:

Večina raziskovalcev v slovenskih laboratorijih se pri svojem delu srečuje z laboratorijskimi mišmi, na katerih izvajajo najrazličnejše postopke. Kljub temu, da se v okviru tečaja za delo z poskusnimi živalmi seznanijo tudi z anatomijo in fiziologijo miši, pa se je izkazalo, da obstaja zanimanje in potreba po dodatnem izobraževanju na tem področju.
Zato smo se v okviru Društva za laboratorijske živali odločili, da organiziramo delavnico na to aktualno temo in povabimo predavatelje, ki so eksperti vsak na svojem področju. Predavanja bodo posvečena predvsem tistim organiskim sistemom, ki lahko ključno vplivajo oz. imajo pomembno vlogo pri izvajanju postopkov, kot npr. dihalni in krvožilni sistem, čutila in nevrofiziološki odziv. Poleg tega pa bodo predstavljeni glodalci tudi z vidika kliničnega pacienta in njihove najpogostejše bolezni.

PROGRAM DELAVNICE:

15:00

Miš pod drobnogledom – znano in manj znano o anatomiji
Predavateljica: Malan ŠTRBENC

15:45

Fiziološke značilnosti laboratorijskih miši
Predavatelj: Robert FRANGEŽ

16:30

Mikroskopska analiza tkiv laboratorijskih miši
Predavatelj: Andrej CÖR

17:15

Klinična diagnostika pri podganah, gerbilih in miših – klinični primeri
Predavatelj: Joško RAČNIK

 

DOKUMENTI:

icon pdf          

Naslov delavnice: Delo z gensko spremenjenimi živalmi.

Datum delavnice: 02.06.2016 ob 15:15

Lokacija: MFUL - lesena predavalnica (Lesena črna stavba ob MEC, Zaloška 4)

PROGRAM DELAVNICE:

15:15

Otvoritev
uvodni pozdrav in predstavitev namena delavnice

15:20

Zakonodajni okvir dela z GS živalmi (MOP)
Predavateljica: Ruth Rupreht

15:45 Zakonodajni okvir dela z GS živalmi (UVHVVR)
Predavateljica: Tina Arič
16:00

Praktični primer dela z GS živalmi
Predavateljica: Tatjana Pirman

16:15

Welfare assessment – ocena vpliva genotipa na fenotip
Predavateljica: Manica Černe

16:30

Delo z GS živalmi in odprta vprašanja, za katere se pripravljajo priporočila
Predavateljica: Martina Perše

16:45

Odmor

17:00

OKROGLA MIZA: Odprta vprašanja pri delu z GS živalmi
Moderatorja: Tatjana Pirman in Martina Perše

DOKUMENTI:

icon pdf          

Naslov delavnice: Humane končne točke pri znanstveno raziskovalnem delu na živalih.

Datum delavnice: 03.03.2015 ob 15:15

Lokacija: Onkološki inštitut, stavba C pritličje - predavalnica

PROGRAM DELAVNICE:

15:15

Otvoritev
uvodni pozdrav in predstavitev namena delavnice

15:20

Zakonodajni okvir in pomen ocenjevanja dejanske težavnosti
Predavateljica: Tina Arič

15:45 Osnovna izhodišča za določanje humanih končnih točk
Predavateljica: Martina Perše
16:10

Praktični primeri določanja humanih končnih točk
Predavateljica: Tatjana Pirman

16:35

Praktični primeri izvajanja humanih končnih točk
Predavateljica: Manica Černe

17:00

Odmor

17:10

OKROGLA MIZA: Kako določati in izvajati humane končne točke v praksi
Moderatorji: Manica Černe in Maja Čemažar

18:00

Odmor

18:05

Skupščina Slovenskega društva za laboratorijske živali
za člane društva SDLŽ

DOKUMENTI:

Vabilo na delavnico

Naslov delavnice: Novosti zakonodaje na področju znanstveno-raziskovalnega dela na živalih ter njena interpretacija in izvajanje v praksi.

Datum delavnice: 27.11.2013 od 16:30 do 20:00

Lokacija: --

PROGRAM DELAVNICE:

16:30

Otvoritev
Uvodni pozdrav in predstavitev namena delavnice: Gregor Majdič

16:35

Predstavitev vodenja evidenc za oskrbovalce na primeru
Predavateljica: Simona Kranjc

17:00

Povzetek vseh novosti v zakonodaji – praktični vidik s stališča strokovnjaka za dobrobit živali
Predavateljica: Tatjana Pirman

17:30

Novosti in delo Etične komisije
Predavateljica: Manica Černe

18:00

Odmor

18:10

OKROGLA MIZA: Kako izvajati predpisane novosti v praksi
Moderatorji: Gregor Majdič, Maja Čemažar

18:55

Odmor

19:05

Vloge za izdajo dovoljenja – ocenjevanje težavnosti poskusov – primeri iz FELASA kongresa
Predavateljica: Martina Perše

19:35

Predstavitev vodenja evidenc za vodje in izvajalce na primeru
Predavateljica: Martina Perše

DOKUMENTI:

Program delavnice

GRADIVO:

Vodenje evidenc za oskrbovalce na primeru

Povzetek vseh novosti v zakonodaji – praktični vidik s stališča strokovnjaka za dobrobit živali

Vloge za izdajo dovoljenja – ocenjevanje težavnosti poskusov

Predstavitev vodenja evidenc za vodje in izvajalce na primeru

Glavni sponzor

Sponzorji