Naslov delavnice: Beleženje in klasifikacija dejanske težavnosti poskusov.

Datum delavnice: 03.07.2019 ob 16:30 uri

Lokacija: UVHVVR, Uprava, Dunajska 22, Ljubljana

VSEBINA:

Beleženje in klasifikacija dejanske težavnosti poskusov je postala vsakdanja praksa dela s poskusnimi živalmi. Čeprav smo v preteklosti že organizirali nekaj dogodkov na temo klasifikacije težavnosti, določanje dejanske težavnosti v praksi ni enostavno in je pogosto polno izzivov. Zato v SDLŽ skupaj z UVHVVR organiziramo delavnico, kjer bo predstavljen pomen ocenjevanja dejanske težavnosti, predstavljeni bodo konkretni primeri določanja pri izpostavljenih perečih poskusih, vključno s primeri ocenjevanja težavnosti pri transgenih linijah. Nato bo sledilo predavanje, kjer bodo poleg obrazne mimike predstavljeni tudi drugi telesni znaki pri miših in podganah, ki jih je potrebno vključiti v ocenjevanje počutja živali.

Omogočena bo tudi javna razprava glede izzivov in morebitnih težav v praksi.

PROGRAM DELAVNICE:

16:30

Otvoritev
uvodni pozdrav predstavitev namena delavnice

16:35

Zakonodajni okvir in pomen ocenjevanja dejanske težavnosti
Predavateljica: Tina Arič

16:55

Izbrani primeri prikaza določanja težavnosti poskusov
Predavatelja: Tatjana Pirman in Duško Lainšček

18:00

Znaki ocenjevanja počutja pri miših in podganah
Predavateljica: Martina Perše

Nominacije:

Obveščamo vas, da smo prejeli tri nominacije za nagrado za 3R dosežke na področju raziskav na živalih. Vsem, ki ste sodelovali pri nominacijah se vam iskreno zahvaljujemo za vaš trud pri delu z živalmi kot tudi za vaše sodelovanje.

Nagrada:

Obveščamo vas, da je bila nagrada podeljena razvoju nove metode pridobivanja kostnega mozga pri miših, ki posledično prispeva k zmanjšani uporabi miši (50%) za ta namen.

Raziskava je bila izvedena na Zavodu RS za transfuzijsko medicino v okviru doktorske naloge Katerine Jazbec pod mentorstvom prof. dr. Primoža Rožmana (raziskovalni program: Človeške matične celice - napredno zdravljenje s celicami III).

 

Čestitamo.

Naslov delavnice: Dejavniki, ki vplivajo na ponovljivost znanstvenih raziskav na živalih.

Datum delavnice: 28.11.2019 od 16:00 do 18:00

Lokacija: Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, Cesta v Mestni log 47, Velika klinična predavalnica

VSEBINA:

Temeljno načelo odgovornega in verodostojnega znanstveno-raziskovalnega dela je, da so rezultati raziskav ponovljivi, neodvisno od časa in prostora. Na ta način je omogočen napredek pri odkrivanju molekularnih mehanizmov bolezenskih stanj kot tudi napredek pri razvoju novih strategij zdravljenja. Pred desetletjem so nekateri znanstveniki začeli opozarjati, da število neponovljivih raziskav narašča. Po nekaterih podatkih je ponovljivih le 11-30% objavljenih raziskav. Slednje predstavlja ne le veliko finančno breme, pač pa tudi resno skrb za napredek pri razvoju novih strategij zdravljenja. Zato je povsem razumljivo, da je verodostojnost oz. zanesljivost objavljenih znanstvenih raziskav postala osrednja tema znanstvene srenje.

PROGRAM DELAVNICE:

16:00

Otvoritev
uvodni pozdrav predstavitev namena delavnice

16:05

Dejavniki, ki vplivajo na ponovljivost znanstvenih raziskav na živalih
Predavateljica: Martina Perše

17:20

Transparentnost raziskav – predstavitev rezultatov analize
Predavateljica: Ana Unkovič

17:40

Ponovljivost znanstvenih raziskav na živalih in njihova translacija v klinično prakso skozi oči klinika – praktični prikaz primera
Predavateljica: Željka Večerić-Haler

18:00 Razprava

 

VABILO:

Vabilo na delavnico

Naslov delavnice: Nove metode rokovanja z laboratorijskimi mišmi.

Datum delavnice: 17.06.2019 od 14:00 dalje

Lokacija: Veterinarska fakulteta, Cesta v Mestni log, Ljubljana, klinična predavalnica

VSEBINA:

Rokovanje, prestavljanje miši iz kletke v kletko, manipulacija predstavlja stres za miši. Stres pa (lahko) vpliva tudi na ostale dejavnike in rezultate poskusov, ki jih izvajamo na živalih.

Na strokovnjake za dobrobit živali na posamezni organizaciji apeliramo, da spodbudijo oskrbovalce živali v organizaciji, da se udeležijo delavnice.

PROGRAM DELAVNICE:

14:00

OTVORITEV
uvodni pozdrav, predstavitev namena delavnice

14:10

Čas za spremembe? Namen in pomen novih metod rokovanja – odprta dlan in tunel
Predavateljica: Katja Skulj

14:55

Nove metode rokovanja – predstavitev rezultatov študij
Predavateljica: Tatjana Pirman

15:40

Diskusija

 

DOKUMENTI:

Vabilo na delavnico

GRADIVO:

Čas za spremembe? Namen in pomen novih metod rokovanja, Predavateljica: Katja Skulj

Nove metode rokovanja – predstavitev rezultatov študij, Predavateljica: Tatjana Pirman

Naslov delavnice: Beleženje in klasifikacija dejanske težavnosti.

Datum delavnice: 26.03.2019 od 15:30 do 19:00

Lokacija: Predavalnica Veterinarske fakultete v Mestnem logu

VSEBINA:

Beleženje in klasifikacija dejanske težavnosti poskusov je postala vsakdanja praksa dela s poskusnimi živalmi. Čeprav smo v preteklosti že organizirali nekaj dogodkov na temo klasifikacije težavnosti, določanje dejanske težavnosti v praksi ni enostavno in je pogosto polno izzivov. Zato v SDLŽ skupaj z UVHVVR organiziramo delavnico, kjer bo predstavljen pomen ocenjevanja dejanske težavnosti, predstavljeni bodo konkretni primeri določanja pri izpostavljenih perečih poskusih, vključno s primeri ocenjevanja težavnosti pri transgenih linijah. Nato bo sledilo predavanje, kjer bodo poleg obrazne mimike predstavljeni tudi drugi telesni znaki pri miših in podganah, ki jih je potrebno vključiti v ocenjevanje počutja živali.

Omogočena bo tudi javna razprava glede izzivov in morebitnih težav v praksi.

PROGRAM DELAVNICE:

15:30

Otvoritev
uvodni pozdrav predstavitev namena delavnice

15:35

Zakonodajni okvir in pomen ocenjevanja dejanske težavnosti
Predavateljica: Tina Arič

15:55

Izbrani primeri prikaza določanja težavnosti poskusov
Predavatelja: Tatjana Pirman in Duško Lainšček

17:00

Znaki ocenjevanja počutja pri miših in podganah
Predavateljica: Martina Perše

18:05

Skupščina Slovenskega društva za laboratorijske živali
za člane društva SDLŽ

DOKUMENTI:

Vabilo na delavnico

Glavni sponzor

Sponzorji