Naslov delavnice: Beleženje in klasifikacija dejanske težavnosti poskusov.

Datum delavnice: 03.07.2019 ob 16:30 uri

Lokacija: UVHVVR, Uprava, Dunajska 22, Ljubljana

VSEBINA:

Beleženje in klasifikacija dejanske težavnosti poskusov je postala vsakdanja praksa dela s poskusnimi živalmi. Čeprav smo v preteklosti že organizirali nekaj dogodkov na temo klasifikacije težavnosti, določanje dejanske težavnosti v praksi ni enostavno in je pogosto polno izzivov. Zato v SDLŽ skupaj z UVHVVR organiziramo delavnico, kjer bo predstavljen pomen ocenjevanja dejanske težavnosti, predstavljeni bodo konkretni primeri določanja pri izpostavljenih perečih poskusih, vključno s primeri ocenjevanja težavnosti pri transgenih linijah. Nato bo sledilo predavanje, kjer bodo poleg obrazne mimike predstavljeni tudi drugi telesni znaki pri miših in podganah, ki jih je potrebno vključiti v ocenjevanje počutja živali.

Omogočena bo tudi javna razprava glede izzivov in morebitnih težav v praksi.

PROGRAM DELAVNICE:

16:30

Otvoritev
uvodni pozdrav predstavitev namena delavnice

16:35

Zakonodajni okvir in pomen ocenjevanja dejanske težavnosti
Predavateljica: Tina Arič

16:55

Izbrani primeri prikaza določanja težavnosti poskusov
Predavatelja: Tatjana Pirman in Duško Lainšček

18:00

Znaki ocenjevanja počutja pri miših in podganah
Predavateljica: Martina Perše