Spoštovani,

V začetku letošnjega leta smo vam sporočili, da se v juniju 2021 izteče mandat vsem izvoljenim v organe društva. Na vas smo se obrnili in vas spodbudili, da se aktivno vključite v delo društva in kandidirate v posamezne organe, kjer se pač vidite, da bi lahko največ doprinesli k delovanju društva. Zahvaljujemo se vsem, ki ste se opogumili in nam poslali svojo kandidaturo. Naj na tem mestu še poudarimo, da so vse funkcije častne in delo prostovoljno.

Sedaj se obračamo na vas in vas vljudno vabimo, da se v čim večjem številu udeležite Skupščine Slovenskega društva za laboratorijske živali.

Datum skupščine: 02.06.2021 s pričetkom ob 15:00 uri preko spletne povezave.

Predlagan dnevni red:

1. Izvolitev delovnega predsedstva in volilne komisije

2. Članstvo in plačevanje članarine

3. Volitve v organe društva

4. Razno

VABILO:

Vabilo na skupščino