Čeprav je bilo Slovensko društvo za laboratorijske živali (SDLŽ) ustanovljeno leta 2001, smo z aktivnostmi v okviru društva začeli šele jeseni 2010. Čas začetka aktivne poti društva sovpada s sprejetjem Direktive 2010/63/EU, ki ureja področje dela s poskusnimi živalmi. V okviru društva smo (v sodelovanju z Etično komisijo Republike Slovenije ter Iniciativnim odborom raziskovalcev) v prvih dveh letih aktivno sodelovali pri pripravi predpisov oziroma uvajanju Direktive 2010/63/EU v slovensko zakonodajo ter začeli z organizacijo različnih dogodkov. Podrobnosti so v dokumentu SDLŽ - SLO LASA.

Statut društva

Vsa tekoča obvestila in informacije so objavljena tudi na naši facebook strani.