Naslov delavnice: Novosti zakonodaje na področju znanstveno-raziskovalnega dela na živalih ter njena interpretacija in izvajanje v praksi.

Datum delavnice: 27.11.2013 od 16:30 do 20:00

Lokacija: --

PROGRAM DELAVNICE:

16:30

Otvoritev
Uvodni pozdrav in predstavitev namena delavnice: Gregor Majdič

16:35

Predstavitev vodenja evidenc za oskrbovalce na primeru
Predavateljica: Simona Kranjc

17:00

Povzetek vseh novosti v zakonodaji – praktični vidik s stališča strokovnjaka za dobrobit živali
Predavateljica: Tatjana Pirman

17:30

Novosti in delo Etične komisije
Predavateljica: Manica Černe

18:00

Odmor

18:10

OKROGLA MIZA: Kako izvajati predpisane novosti v praksi
Moderatorji: Gregor Majdič, Maja Čemažar

18:55

Odmor

19:05

Vloge za izdajo dovoljenja – ocenjevanje težavnosti poskusov – primeri iz FELASA kongresa
Predavateljica: Martina Perše

19:35

Predstavitev vodenja evidenc za vodje in izvajalce na primeru
Predavateljica: Martina Perše

DOKUMENTI:

Program delavnice

GRADIVO:

Vodenje evidenc za oskrbovalce na primeru

Povzetek vseh novosti v zakonodaji – praktični vidik s stališča strokovnjaka za dobrobit živali

Vloge za izdajo dovoljenja – ocenjevanje težavnosti poskusov

Predstavitev vodenja evidenc za vodje in izvajalce na primeru