Naslov delavnice: Humane končne točke pri znanstveno raziskovalnem delu na živalih.

Datum delavnice: 03.03.2015 ob 15:15

Lokacija: Onkološki inštitut, stavba C pritličje - predavalnica

PROGRAM DELAVNICE:

15:15

Otvoritev
uvodni pozdrav in predstavitev namena delavnice

15:20

Zakonodajni okvir in pomen ocenjevanja dejanske težavnosti
Predavateljica: Tina Arič

15:45 Osnovna izhodišča za določanje humanih končnih točk
Predavateljica: Martina Perše
16:10

Praktični primeri določanja humanih končnih točk
Predavateljica: Tatjana Pirman

16:35

Praktični primeri izvajanja humanih končnih točk
Predavateljica: Manica Černe

17:00

Odmor

17:10

OKROGLA MIZA: Kako določati in izvajati humane končne točke v praksi
Moderatorji: Manica Černe in Maja Čemažar

18:00

Odmor

18:05

Skupščina Slovenskega društva za laboratorijske živali
za člane društva SDLŽ

DOKUMENTI:

Vabilo na delavnico