SDLŽ razpisuje nagrado za 3R dosežke na področju raziskav na živalih v vrednosti 200 EUR.

Rok za oddajo nominacij:.

Rok za oddajo nominacij je 30. september 2018.

dopis

obrazec za nominacijo

Nagrado lahko prejme organizacija ali raziskovalna skupina, ki je v preteklosti (od leta 2013 do 2018) s svojim prizadevanjem in aktivnostmi naredila pomemben prispevek na področju 3R ali dobrobiti laboratorijskih živali v Slovenskem prostoru. Z nagrado želimo nagraditi prizadevanja ter vloženi trud za dobrobit laboratorijskih živali.

Nominacija za nagrado lahko zajema:

- Inovacije v smislu 3R načela – razvoj in vpeljava nove metode:

  • ki je nadomestila uporabo živali v raziskavah,
  • ki je zmanjšala število v raziskavah uporabljenih živali ali
  • ki je izboljšala počutje v raziskavah uporabljenih živali.

- Izboljšave v reji živali (pogoji nastanitve, obogatitev okolja, oprema itd), ki so pomembno pozitivno vplivale na dobrobit živali

- Vzpostavitev timskega dela pri delu z laboratorijskimi živalmi (zajema sodelovanje vsega osebja, t.j. oskrbovalcev, izvajalcev, vodje in strokovnjaka za dobrobit živali), lahko pomeni vzpostavitev transparentnega sistema z vsemi potrebnimi podrobnostmi glede opazovanja živali v poskusu, beleženja klinične slike živali, obveščanja, argumentiranega odločanja in ukrepanja oziroma drugega sistema, ki vzpostavljanja dodatne varovalne mehanizme za počutje poskusnih živali (npr. vzpostavljen celoten sistem vrednotenja humanih končnih točk v reji, raziskavah, reji transgenih živali).

Prijava:.

Prijava za nominacijo zajema:

- izpolnjen obrazec za nominacijo

- pisni predlog nominacije (naj ne obsega več kot 3000 besed)

- slike (če so potrebne)

- 2 pismi podpore s strani neodvisnih podpornikov

Objava rezultatov:.

Rezultati bodo objavljeni na spletni strani SDLŽ 31. oktobra 2018.