Naslov delavnice: Dejavniki, ki vplivajo na ponovljivost znanstvenih raziskav na živalih.

Datum delavnice: 28.11.2019 od 16:00 do 18:00

Lokacija: Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, Cesta v Mestni log 47, Velika klinična predavalnica

VSEBINA:

Temeljno načelo odgovornega in verodostojnega znanstveno-raziskovalnega dela je, da so rezultati raziskav ponovljivi, neodvisno od časa in prostora. Na ta način je omogočen napredek pri odkrivanju molekularnih mehanizmov bolezenskih stanj kot tudi napredek pri razvoju novih strategij zdravljenja. Pred desetletjem so nekateri znanstveniki začeli opozarjati, da število neponovljivih raziskav narašča. Po nekaterih podatkih je ponovljivih le 11-30% objavljenih raziskav. Slednje predstavlja ne le veliko finančno breme, pač pa tudi resno skrb za napredek pri razvoju novih strategij zdravljenja. Zato je povsem razumljivo, da je verodostojnost oz. zanesljivost objavljenih znanstvenih raziskav postala osrednja tema znanstvene srenje.

PROGRAM DELAVNICE:

16:00

Otvoritev
uvodni pozdrav predstavitev namena delavnice

16:05

Dejavniki, ki vplivajo na ponovljivost znanstvenih raziskav na živalih
Predavateljica: Martina Perše

17:20

Transparentnost raziskav – predstavitev rezultatov analize
Predavateljica: Ana Unkovič

17:40

Ponovljivost znanstvenih raziskav na živalih in njihova translacija v klinično prakso skozi oči klinika – praktični prikaz primera
Predavateljica: Željka Večerić-Haler

18:00 Razprava

 

VABILO:

Vabilo na delavnico