Spoštovani člani in prijatelji SDLŽ!

Obveščamo vas, da je SDLŽ v letu 2017 pridobilo status društva v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti.

Namen Slovenskega društva za laboratorijske živali je promovirati in pospeševati napredek na področju vede o laboratorijskih živalih na različne načine kot so delavnice, kongresi, obveščati slovenske raziskovalce o pomembnih dogodkih v EU s področja laboratorijskih živali, skrbeti za dobrobit poskusnih živali ter kvalitetne in verodostojne raziskave v skladu s 3 R načeli v slovenskem prostoru. Da vas lahko seznanjamo z najnovejšimi dogodki in dognanji na področju laboratorijskih živalih, smo včlanjeni v FELASA-o (SDLŽ je njen član od leta 2015 dalje), ki poleg aktivnega sodelovanja zahteva tudi letne članarine (370 Eur + 8 Eur/člana) ter 2x letno udeležitev sestankov, ki potekajo v različnih evropskih mestih. Zato iščemo različne načine pridobivanja finančnih sredstev, da lahko izpolnjujemo obveznosti in organiziramo različne aktivnosti.

Želimo vas obvestiti, da imate možnost odločanja kam bo šel del vaše dohodnine in s tem pomagate SDLŽ, da bomo lahko organizirali še kvalitetnejše brezplačne delavnice ter na njih gostili strokovnjake iz tujine.

Zakon o dohodnini omogoča vsem davkoplačevalcem, da lahko od že odmerjene dohodnine, največ 1,0 % namenijo društvom, ki so pridobila status društva v javnem interesu. Komu boste namenili delček vaše dohodnine vi, oziroma člani vaše družine, je seveda vaša odločitev. S tem obvestilom vas želimo spodbuditi, da omenjenih 1,0 % lahko namenite tudi SDLŽ. To ne pomeni, da boste v primeru donacije plačali več dohodnine, temveč se ta del dohodnine v višini 1,0 % namesto državnemu proračunu nameni našemu društvu.

Postopek je preprost. Izpolnite obrazec Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacijo in v prazno okence vpišete ime »Slovensko društvo za laboratorijske živali«, nato davčno številko društva »31889409« in nato še odstotek »1,0 %«, oziroma delež, ki nam ga boste prostovoljno namenili. Obrazec pošljete ali oddate na vašem davčnem uradu. Lahko pa davčni zavezanec zahtevo za namenitev kadar koli odda prek sistema eDavki.

Če se boste odločili in omenjeni del svoje dohodnine namenili SDLŽ, se vam prav lepo zahvaljujemo. Prejeti zneski bodo porabljeni za delovanje društva v skladu s programom dela društva za leto 2022 in naprej (organizacija delavnic in drugih dogodkov).

Zahvaljujemo se za vašo podporo in vas lepo pozdravljamo,

OBVESTILO:

Obvestilo

OBRAZEC:

Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacijo

NAVODILA:

Navodila za izpolnitev obrazca